NSZOZ Termedica Poznań

ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM

Świadczenia w hospicjum domowym to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie.

Rejestracja wizyt kwalifikacyjnych do objęcia opieką w hospicjum domowym osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 (BUDYNEK C) lub telefonicznie pod numerem +48 61 820 80 60 (do godziny 19:00).