Terapia Czynnikami Wzrostu
dr Reszelski
Czynniki wzrostu są to białka, których zadaniem jest stymulacja procesów naprawczych i regeneracyjnych tkanek po uszkodzeniu.
Największa ich koncentracja występuje w ziarnistościach płytek krwi, z których czynniki są uwalniane w odpowiedzi na uszkodzenie tkanek w trakcie procesu krzepnięcia krwi. Czynniki wzrostu stymulują migrację komórek do miejsca uszkodzenia, ich namnażanie i różnicowanie, a także proliferację naczyń krwionośnych.

Od kilku lat czynników wzrostu coraz powszechniej używa się w różnych gałęziach medycyny do stymulacji gojenia tkanek.
W ortopedii są one stosowane do przyśpieszenia zrostu kostnego i gojenia tkanek miękkich, takich jak mięśnie i ścięgna. Czynniki wzrostu nie są uniwersalnym lekiem, pozwalającym na wyleczenie każdego schorzenia ortopedycznego, jednak pole ich stosowania jest szerokie.
W warunkach operacyjnych stosuje się czynniki wzrostu jako działanie wspomagające w leczeniu stawów rzekomych kości, w rekonstrukcjach więzadeł w kolanie, czy szyciu zerwanego ścięgna Achillesa. Najczęściej jednak stosujemy czynniki wzrostu w ambulatoryjnym leczeniu zmian zwyrodnieniowych i przeciążeniowych.

Najczęstsze patologie w których proponujemy terapię czynnikami wzrostu to: zmiany zwyrodnieniowe ścięgna Achillesa, entezopatie (czyli choroby przyczepów ścięgien do kości) - kolano skoczka (przyczep więzadła rzepki), łokieć tenisisty, łokieć golfisty, ostrogi piętowe (czyli choroba rozcięgna podeszwowego), uraz mięśni, a także leczenie zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych.

Stosowaną przez nas metodą uzyskania czynników wzrostów jest przygotowanie osocza bogatopłytkowego - PRP (Platelet Rich Plasma) z własnej krwi Pacjenta.

Procedura przebiega w następujący sposób:
Pacjent kwalifikowany jest do terapii czynnikami wzrostu przez lekarza prowadzącego, który ocenia przewagi tej metody nad innymi, dostępnymi w danym przypadku. od Pacjenta pobierane jest około 40 ml krwi żylnej, która następnie umieszczana jest w sterylnych probówkach, w których jest następnie prze kilka minut wirowana. Następnie pipetą ściąga zię z probówek frakcję osocza o wysokiej koncentracji płytek krwi, zawierających czynniki wzrostu. Po uzyskaniu około 2 ml koncentratu jest on następnie podawany  - także w jałowych warunkach, pod kontrolą USG w uszkodzone miejsce. Wykorzystanie USG jest tu bardzo istotne ze względu na lokalne działanie czynników - USG umożliwia podanie koncentratu dokładnie w miejsce uszkodzenia.

Ponieważ podczas terapii czynnikami wzrostu mamy do czynienia wyłącznie z własną krwią Pacjenta nie występuje ryzyko transmisji chorób wirusowych, lub reakcji uczuleniowej.
Wadą metody jest niestety bolesność podania. Przez kilka dni po podaniu u większości Pacjentów utrzymują się także dolegliwości bólowe w miejscu uszkodzenia.
Ponieważ niektóre leki przeciwbólowe mogą zahamować działanie czynników wzrostu istotne jest aby przyjmować tylko te leki, które zleci lekarz prowadzący terapię. Czasem niezbędne jest także czasowe unieruchomienie uszkodzonej okolicy w ortezie, aby stworzyć najbardziej dogodne warunki do gojenia. Bardzo ważnym elementem terapii jest także rehabilitacja, w trakcie której, dzięki właściwie dobranym ćwiczeniom, odpowiednio obciąża się gojące się tkanki.
Cennik
Podanie preparatu GPS 2000 zł