NSZOZ Termedica Poznań

Ogólne zasady rejestracji:

  • rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do soboty
  • gdy do poradni wymagane jest skierowanie, rejestracja może nastąpić dopiero po jego dostarczeniu
  • gdy skierowanie jest wymagane, należy oryginał dostarczyć w ciągu 14 dni

 

Wymagane dokumenty podczas wizyty:

  • dokument tożsamości
  • skierowanie wystawione przez lekarza pracującego w ramach umowy z NFZ (jeśli jest wymagane)
  • stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia
  • dokumentacja medyczna zgromadzona w czasie choroby oraz dotyczącą choroby przewlekłej, listę przyjmowanych leków

 

Dzieci i młodzież do 18 r.ż. na wizytę muszą zgłosić się z opiekunem prawnym.