NSZOZ Termedica Poznań

Otwieramy nabór do grup terapeutycznych:

1. Grupa terapeutyczna dla osób dorosłych używających substancji w sposób problemowy oraz uzależnionych.
Grupa ma charakter półotwarty. Spotkania będą odbywać się w każdą środę w godzinach 18:00-20:00. Czas trwania grupy – 8 miesięcy. W czasie trwania grupy uczestnicy będą eksperymentować z dopuszczaniem „niejasnych” uczuć i emocji lub doświadczeń oraz odnajdować ich kontekst. Praca odbywać się będzie w obszarze relacji i emocji z elementami mikroedukacji.

2. Grupa terapeutycznej DDA dla osób, które wychowały się w rodzinach z problemem uzależnienia.
Grupa kierowana jest do osób będących w procesie terapeutycznym ( terapia indywidualna) lub go zakończyły.

Terapia grupowa ma służyć między innymi:

  • Polepszeniu relacji z samym sobą oraz z innymi ludźmi;
  • Rozumieniu i wyrażaniu własnych myśli, uczuć, potrzeb;
  • Zrozumieniu swoich reakcji wobec zachowań innych;
  • Poznaniu mechanizmów wchodzenia w relacje z innymi osobami;
  • Rozpoznaniu źródeł swoich trudności i poznaniu sposobów radzenia sobie z nimi;
  • Podniesieniu poczucia własnej wartości;
  • Wypracowaniu umiejętności radzenia sobie z krytyką;
  • Nabyciu kompetencji społecznych m.in. zasad asertywnego zachowania.

Grupa terapeutyczna rozpocznie się w październiku 2019 r. i obejmować będzie pracę przez 9 miesięcy. Praca prowadzona jest przez dwóch terapeutów w zamkniętej grupie terapeutycznej liczącej około 12 osób (stały skład uczestników). Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu (w poniedziałki).

Przed udziałem w grupach zapraszamy na konsultację mającą na celu zakwalifikowanie do grupy.

Zapraszamy do rejestracji wizyt osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 (BUDYNEK D) lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 61 625 68 68 (do godziny 19:00).