NSZOZ Termedica

os. Bolesława Chrobrego 101
60-681 Poznań

tel.: +48 61 822 56 03; kom. 601 799 005 (BUDYNEK A)
tel.: +48 61 622 23 77; kom. 603 326 008 (BUDYNEK B)
tel.: +48 61 820 80 60; kom. 603 743 004 (BUDYNEK C)
tel.: +48 61 625 68 68; kom. 512 033 569 (BUDYNEK D)

e-mail: przychodnia@termedica.pl

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00, soboty 8:00 – 14:00

Podstawowa opieka zdrowotna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00

BADANIA KLINICZNE

tel.: +48 730 798 123; e-mail: badania@cbktermedica.pl

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

 

Inspektor Danych Osobowych
e-mail: iod@termedia.pl

 

Termedia sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Kleeberga 8, 61-615 Poznań, wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000172109, NIP: 7780116376, Regon: 632423323, kapitał zakładowy 100.000 zł wpłacony w całości. Biuro Termedia sp. z o.o.: ul. Kleeberga 2, 61-615 Poznań.