NSZOZ Termedica Poznań

Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych

Poradnia Zdrowia Psychicznego powstała dla osób, które pragną podnieść jakość swojego życia lub borykają się z różnego rodzaju problemami. Zapewniamy pacjentom kompleksową obsługę w zakresie zdrowia psychicznego obejmującą zarówno pomoc psychologiczną jak i opiekę psychiatryczną.

Zapraszamy osoby które:

 • znajdują się w kryzysowym punkcie życia lub stoją przed ważnymi decyzjami
 • chcą poprawić jakość relacji z bliskimi
 • zmagają się z lękiem, depresją, cierpieniem
 • mają problemy w relacji rodzić-dziecko
 • trwają w relacji w której czują się źle lecz nie potrafią nic z tym zrobić
 • mają problemy z samooceną i akceptacją siebie
 • nie radzą sobie w niektórych dziedzinach swojego życia
 • doświadczają silnych wahań emocji, bywają agresywne
 • dążą do pełniejszego zaspokojenia swoich potrzeb
 • niepokoją się o siebie lub najbliższych

W celu zapisania się na wizytę u psychologa konieczne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty posiadającego kontrakt z NFZ.

Psychiatra udziela porad bez skierowania. Skierowanie wymagane jest do psychologa i psychoterapeuty.

Zapraszamy do rejestracji wizyt osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 (BUDYNEK D) lub telefonicznie pod numerem +48 61 625 68 68 (do godziny 19:00).

Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży

Terapia dziecka jest specyficzną relacją opartą na współpracy psychologa dziecięcego z rodzicem oraz dzieckiem. Im mniejsze dziecko tym więcej pracy spoczywa na psychoterapeucie oraz rodzicach, którzy wspólnie opracowują system oddziaływań korygujących niepożądane zachowania. Psychoterapeuta również w większym stopniu polega na opinii czy ocenie zachowania dziecka przez dorosłych, jako iż często dzieci nie są w stanie obiektywnie odtworzyć faktów. Przy wzajemnym zaufaniu oraz zaangażowaniu psychologa dziecięcego i rodziców możliwa jest znaczna poprawa życia dzieci i rodziców, oraz rozwiązanie wielu problemów dnia codziennego.

Zapewniamy pacjentom kompleksową obsługę w zakresie zdrowia psychicznego obejmującą zarówno pomoc psychologiczną jak i opiekę psychiatryczną.

Zapraszamy dzieci które:

 • są nadpobudliwe, często się złoszczą lub płaczą, łatwo ulegają rozdrażnieniu
 • mają problemy z samodzielnym zasypianiem, są lękliwe, miewają koszmary
 • mają problemy z jedzeniem, nie chcą jeść w ogóle lub też jedzą w nadmiernych ilościach
 • bardzo źle znoszą rozłąkę z opiekunem, nie są w stanie zostać samemu lub doznają wówczas silnych lęków
 • moczą się w nocy, pomimo że w dzień od dawna informują o swoich potrzebach
 • są bardzo bojaźliwe, często odczuwając strach w sytuacjach neutralnych lub bezpiecznych z punktu widzenia osoby dorosłej
 • mają problemy z nauką w szkole
 • nie potrafią nawiązać kontaktów z rówieśnikami, są bardzo wstydliwe lub nadmiernie agresywne
 • sprawiają kłopoty w wychowaniu, nie stosują się do poleceń opiekunów, realizują swoje pomysły mimo sprzeciwu innych

Psychiatra udziela porad bez skierowania. Skierowanie wymagane jest do psychologa i psychoterapeuty.

Zapraszamy do rejestracji wizyt osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 (BUDYNEK D) lub telefonicznie pod numerem +48 61 625 68 68 (do godziny 19:00).

Leczenie uzależnień

Poradnia Leczenia Uzależnień oferuje pomoc i wsparcie dla osób dorosłych oraz młodzieży uzależnionej od substancji chemicznych (alkohol, narkotyki, czy leki) a także ich rodzin. Nasi specjaliści prowadzą terapię grupową oraz indywidualną osób uzależnionych, współuzależnionych (rodzin oraz bliskich) a także Dorosłych Dzieci Alkoholików. Pacjenci Poradni Uzależnień są pod kompleksową opieką certyfikowanych psychoterapeutów uzależnień, psychiatry lub w razie konieczności także neurologa.

Poradnia prowadzi terapię w zakresie uzależnienia od:

 • alkoholu
 • substancji psychoaktywnych (narkotyków, leków, innych)
 • hazardu

Oferta skierowana jest nie tylko do osób borykających się z uzależnieniem, ale także ich rodzin i bliskich. Prowadzimy terapię Dorosłych Dzieci Alkoholików, a także osób współuzależnionych. W ramach poradni prowadzona jest zarówno terapia indywidualna jak i grupy terapeutyczne oraz grupy wsparcia.

Do poradni leczenia uzależnień nie jest wymagane skierowanie zarówno dla osób zgłaszających się z powodu uzależnienia jak i dla osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia – osób spokrewnionych lub niespokrewnionych z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujących i gospodarujących, oraz osób, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną.

Zapraszamy do rejestracji wizyt osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 (BUDYNEK D) lub telefonicznie pod numerem +48 61 625 68 68 (do godziny 19:00).

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - I Poziom Referencyjny
 • w ośrodku oferujemy wsparcie wyspecjalizowanego zespołu psychologów i psychoterapeutów dla dzieci i młodzieży (do 21 roku życia),
 • świadczenia skierowane są dla dzieci i młodzieży, które wymagają pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej,
 • wsparcie udzielane jest również w środowisku pacjenta,
 • bez skierowania,
 • bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ.

Zapraszamy do współpracy i kierowania pacjentów:

 • Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne,
 • Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie (MOPR),
 • Ośrodki Interwencji Kryzysowych,
 • Szkoły,
 • Przedszkola.

Zapraszamy do rejestracji wizyt osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 (BUDYNEK D) lub telefonicznie pod numerem +48 61 625 68 68 (do godziny 19:00).