Kontakt

NSZOZ Termedica

Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
Poradnia Leczenia Uzależnień

ul. Opieńskiego 12
60-685 Poznań

tel. +48 61 625 68 68
kom: +48 512 033 569

e-mail: przychodnia@termedica.pl

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00

Inspektor Danych Osobowych
e-mail: iod@termedia.pl

Termedia sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Kleeberga 8, 61-615 Poznań, wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000172109, NIP: 7780116376, Regon: 632423323, kapitał zakładowy 100.000 zł wpłacony w całości. Biuro Termedia sp. z o.o.: ul. Kleeberga 2, 61-615 Poznań.