Poradnia leczenia uzależnień od alkoholu, narkotyków, hazardu - Poznań Piątkowo

Leczenie uzależnień - NSZOZ Termedica Poznań

Poradnia Leczenia Uzależnień oferuje pomoc i wsparcie dla osób dorosłych oraz młodzieży uzależnionej od substancji chemicznych (alkohol, narkotyki, czy leki) a także ich rodzin. Nasi specjaliści prowadzą terapię indywidualną osób uzależnionych, współuzależnionych (rodzin oraz bliskich), a także Dorosłych Dzieci Alkoholików. Pacjenci Poradni Uzależnień są pod kompleksową opieką certyfikowanych psychoterapeutów uzależnień.

Poradnia prowadzi terapię w zakresie uzależnienia od:

  • alkoholu
  • substancji psychoaktywnych (narkotyków, leków, innych)
  • hazardu

Oferta skierowana jest nie tylko do osób borykających się z uzależnieniem, ale także ich rodzin i bliskich. Prowadzimy terapię Dorosłych Dzieci Alkoholików, a także osób współuzależnionych. W ramach poradni prowadzona jest terapia indywidualna.

Do poradni leczenia uzależnień nie jest wymagane skierowanie zarówno dla osób zgłaszających się z powodu uzależnienia jak i dla osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia – osób spokrewnionych lub niespokrewnionych z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujących i gospodarujących, oraz osób, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną.

Indywidualna terapia uzależnień – Poznań

Indywidualna terapia to kluczowy element naszego podejścia do leczenia uzależnień w Poznaniu. Zapewniamy pacjentom przestrzeń do pracy nad sobą i swoimi problemami w bezpiecznym otoczeniu. W trakcie sesji indywidualnych nasi specjaliści skupiają się na zrozumieniu unikalnej historii życia pacjenta, identyfikując źródła oraz mechanizmy uzależnienia, a także pracują nad rozwojem skutecznych strategii radzenia sobie z trudnościami.

Terapia ta jest dopasowana do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta, biorąc pod uwagę jego siły, zasoby, a także cele. Dzięki indywidualnemu podejściu uzależniony ma możliwość pracy nad zmianą w bezpiecznym, zaufanym oraz wspierającym środowisku, co stanowi fundament skutecznego procesu leczenia.

Naszym celem w ramach działania poradni leczenia uzależnień w Poznaniu jest nie tylko pomoc pacjentowi w wyjściu z uzależnienia, ale także wsparcie go w budowaniu trwałej równowagi psychicznej i emocjonalnej. Stanowi to bowiem niezbędny czynnik do prowadzenia satysfakcjonującego życia.

Poradnia uzależnień, Poznań – narkotyki, hazard i alkohol

Nasza poradnia uzależnień w Poznaniu jest miejscem, w którym osoby zmagające się z uzależnieniami mogą znaleźć profesjonalną pomoc i wsparcie. Rozumiejąc złożoność oraz różnorodność problemów w tym obszarze, specjaliści dostosowują podejście do specyfiki każdego z nich.

W poradni pacjenci spotkają się z indywidualną opieką ze strony fachowców, którzy posiadają głęboką wiedzę oraz doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, jak i zmagającymi się z innymi rodzajami uzależnień.

Poradnia leczenia uzależnień, Poznań – pomoc dla współuzależnionych

Pomoc dla współuzależnionych jest nieodłączną częścią działania poradni uzależnień w Poznaniu. Taka reakcja na chorobę bliskiej osoby często prowadzi do poważnych zaburzeń emocjonalnych i psychologicznych wśród członków rodziny. Dlatego też oferujemy kompleksową pomoc, która obejmuje terapię dla współuzależnionych, jak również środowiska wsparcia.

Specjalistyczne formy pomocy zostały opracowane w taki sposób, aby umożliwić zrozumienie mechanizmów współuzależnienia, nauczenie się zdrowych sposobów radzenia sobie z emocjami, a także odbudowanie poczucia własnej wartości oraz siły. W czasie trwania terapii uzależnień w Poznaniu naszym celem jest nie tylko wsparcie osób współuzależnionych w procesie odzyskiwania równowagi życiowej, ale również przekazanie narzędzi, które pomogą im budować zdrowe, wspierające relacje zarówno z osobą uzależnioną, jak i w szerszym kontekście życia społecznego czy rodzinnego.

Rozumiemy, że uzależnienie dotyka nie tylko jednostki, ale całego systemu. Dlatego nasze podejście jest holistyczne i skoncentrowane na wsparciu każdego, kto odczuwa jego skutki.

Poradnia uzależnień, Poznań – zespół specjalistów gotowy nieść pomoc

Profesjonalne wsparcie w leczeniu uzależnień w Poznaniu, oferowane przez naszą poradnię, stanowi fundament skutecznego procesu terapeutycznego. Dysponujemy zespołem wykwalifikowanych psychoterapeutów, którzy łączą specjalistyczną wiedzę z empatią i zaangażowaniem w pomoc każdemu pacjentowi.

Nasze metody są oparte na najnowszych badaniach naukowych oraz najlepszych praktykach klinicznych, co pozwala nam zapewnić najwyższą jakość usług. Współpracujemy z pacjentami, aby zrozumieć ich indywidualne potrzeby. Jest to pierwszy krok do opracowania leczenia, który maksymalizuje szanse na powrót do zdrowia i zapobiega ryzyku nawrotów.

Zawsze traktujemy pacjenta indywidualnie, w pełni skupiając się na nim oraz jego otoczeniu, co pozwala na holistyczne, wielowymiarowe podejście do problemu uzależnienia.

Zapraszamy do rejestracji wizyt osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 lub telefonicznie pod numerem +48 61 625 68 68,   kom. +48 512 033 569.