Poradnia leczenia uzależnień od alkoholu, narkotyków, hazardu - Poznań Piątkowo

Leczenie uzależnień - NSZOZ Termedica Poznań

Poradnia Leczenia Uzależnień oferuje pomoc i wsparcie dla osób dorosłych oraz młodzieży uzależnionej od substancji chemicznych (alkohol, narkotyki, czy leki) a także ich rodzin. Nasi specjaliści prowadzą terapię grupową oraz indywidualną osób uzależnionych, współuzależnionych (rodzin oraz bliskich) a także Dorosłych Dzieci Alkoholików. Pacjenci Poradni Uzależnień są pod kompleksową opieką certyfikowanych psychoterapeutów uzależnień, psychiatry lub w razie konieczności także neurologa.

Poradnia prowadzi terapię w zakresie uzależnienia od:

  • alkoholu
  • substancji psychoaktywnych (narkotyków, leków, innych)
  • hazardu

Oferta skierowana jest nie tylko do osób borykających się z uzależnieniem, ale także ich rodzin i bliskich. Prowadzimy terapię Dorosłych Dzieci Alkoholików, a także osób współuzależnionych. W ramach poradni prowadzona jest zarówno terapia indywidualna jak i grupy terapeutyczne oraz grupy wsparcia.

Do poradni leczenia uzależnień nie jest wymagane skierowanie zarówno dla osób zgłaszających się z powodu uzależnienia jak i dla osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia – osób spokrewnionych lub niespokrewnionych z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujących i gospodarujących, oraz osób, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną.

Zapraszamy do rejestracji wizyt osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 lub telefonicznie pod numerem +48 61 625 68 68 (do godziny 19:00).