Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I Poziom Referencyjny

Opieka Psychologiczna - NSZOZ Termedica Poznań

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży –
I Poziom Referencyjny

 • W naszym Ośrodku oferujemy wsparcie wyspecjalizowanego zespołu psychologów, psychologów klinicznych, psychoterapeutów oraz terapeuty środowiskowego dla dzieci i młodzieży (do 21. roku życia) oraz ich rodzin,
 • Zapraszamy dzieci i młodzież, które zmagają się z takimi trudnościami jak:
  – zaburzenia adaptacyjne – trudność w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej,
  – żałoba,
  – zaburzenia lękowe,
  – trudności emocjonalne w związku z chorobą somatyczną, objawami somatycznymi,
  – zaburzenia nastroju ( depresja, dystymia, choroba afektywna dwubiegunowa)
  – reakcja na traumę,
  – bezsenność,
  – nadpobudliwość psychoruchowa,
  – problemy w obszarze tożsamości płciowej i orientacji seksualnej,
 • wsparcie udzielane jest również w środowisku pacjenta: placówka edukacyjna, dom,
 • bez skierowania,
 • bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ.

Zapraszamy do rejestracji wizyt osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 (BUDYNEK D) lub telefonicznie pod numerem +48 61 625 68 68

NASZ ZESPÓŁ

Monika Domska-Brzozowska
psycholog kliniczny, mediator rodzinny, nauczyciel dyplomowany, koordynator pracy Ośrodka

W pracy zawodowej zajmuję się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, a także terapią par i rodzin. Prowadzę mediacje rodzinne. Od 24 lat pracuję również w oświacie. Przez 10 lat pracowałam w przedszkolu integracyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi oraz jako terapeuta w Ośrodku Terapii Uzależnień w Poznaniu.
Jestem absolwentką psychologii UAM w Poznaniu, posiadam Certyfikat Praktyka NLP, ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie oraz kurs z zakresu terapii systemowej indywidualnej i rodzinnej przy WTTS, a także szkolenie z zakresu mediacji rodzinnych oraz kompleksowe szkolenia w Centrum CBT w Warszawie w zakresie diagnozy i terapii dzieci z zespołem ADHD. Posiadam specjalizację pierwszego stopnia w zakresie psychologii klinicznej. Jestem wykładowcą na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Poznaniu. Prowadzę zajęcia w ramach studiów podyplomowych na kierunku „Psychologia dziecka”. Od 4 lat współpracuję z poznańską Fundacją „Dziecko w Centrum”. Od ponad 20 lat prowadzę prywatną praktykę. Uczestniczę w stałej grupie superwizyjnej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

Agnieszka Czarnota
psycholog, psychoterapeuta, edukator seksualny

Pracuję z dorosłymi oraz młodzieżą. Ukończyłam Całościowy Kurs Psychoterapii w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii. Jestem absolwentką Kursu Psychoterapii Systemowej (WTTS w Poznaniu), studiów podyplomowych z obszaru seksuologii oraz wielu szkoleń z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą (min. ukończyłam 2- letnią szkołę psychoterapii poznawczo-behawioralnej). Pracuję w nurcie integracyjnym pod stałą superwizją swojej pracy.

Monika Filipowska
psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Pracuję z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi doświadczającymi trudności w różnych obszarach codziennego życia, Kieruję się takimi wartościami jak wrażliwość, zrozumienie i szacunek. Zajmuję się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną, interwencją kryzysową, pomocą psychologiczną, udzielam wsparcia, prowadzę terapię w nurcie poznawczo – behawioralnym m. in. w zakresie zaburzeń zachowania i emocji, kryzysów emocjonalnych, chorób psychicznych zaburzeń neurologicznych i neurorozwojowych. Jestem absolwentką psychologii na poznańskim UAM. Uprawnienia w zakresie prowadzenia psychoterapii zdobywam na uniwersytecie SWPS w ramach studiów podyplomowych Szkoła Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej. Posiadam wieloletnie doświadczenie potwierdzone referencjami w instytucjach zdrowia psychicznego, poradniach psychiatrycznych oraz placówkach wspierających dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi,

Agnieszka Kaszyńska
psycholog

Udzielam porad i konsultacji psychologicznych w zakresie problemów emocjonalnych, rodzinnych i wychowawczych, a także w zakresie funkcjonowania szkolnego i w grupie rówieśniczej. Od ponad 20 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą, tymi którzy chcą poznać i zrozumieć siebie, lepiej rozpoznawać własne emocje i umiejętnie sobie z nimi radzić. A także tymi, którzy przechodzą kryzys, potrzebują emocjonalnego wsparcia i mają problemy w relacjach z innymi ludźmi. W swojej pracy twórczo integruje różne podejścia psychoterapeutyczne, dobierając strategie i procedury terapeutyczne do specyfiki problemów pacjenta.

Patrycja Gac
psycholog o specjalności klinicznej i certyfikowana psychoterapeutka poznawczo – behawioralna.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Ukończyłam liczne szkolenia specjalistyczne w zakresie diagnozy klinicznej i psychoterapii, w tym czteroletnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej przy SWPS w Poznaniu. Doświadczenie zdobyłam pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz dla Dorosłych, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, a także na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala HCP w Poznaniu. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).
Psychoterapia zaburzeń afektywnych oraz lękowych, diagnoza psychologiczna (w tym diagnoza intelektu), a także udzielanie bieżącego wsparcia w różnorakich kryzysach życiowych należą do głównych obszarów mojej pracy w Ośrodku. Pracuję zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak i z dorosłymi. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Maria Forycka
specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog

Uzyskałam dyplom magistra Wydziału Psychologii Uniwersytetu le Mirail II w Tuluzie. W 2005 r. ukończyłam studia podyplomowe z zakresu psychopatologii i psychologii klinicznej (DESS de Psychopathologie Clinique) w Uniwersytecie le Mirail II w Tuluzie. W 2018 r. uzyskałam dyplom specjalisty w zakresie Psychologii Klinicznej (Neuropsychologii). Posiadam bogate doświadczenie w zakresie pracy psychologicznej z dziećmi i dorosłymi. Pracowałam jako psycholog w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” w Poznaniu oraz w Klinice Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego z Pododdziałem Leczenia Udarów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu. W Ośrodku zajmuję się diagnozą neuropsychologiczną dzieci i młodzieży oraz rehabilitacją funkcji poznawczych.

Magdalena Lange-Rachwał
psycholog, psychoterapeuta.

Jestem absolwentką Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja psychologia kliniczna) oraz Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Psychoterapeutą pracującym w nurcie poznawczo-behawioralnym.
Prowadzę prywatną praktykę psychologiczną, pracując z dziećmi i ich opiekunami w gabinetach w Poznaniu i Luboniu. W swojej pracy oprócz podejścia poznawczo-behawioralnego opieram się o zasady porozumienia bez przemocy, pracuję metodą gestalt play therapy (terapia przez zabawę), sięgając także po elementy innych nurtów.
Posiadam bogate doświadczenie z zakresu psychologii okołoporodowej, poparte pracą w Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej w Poznaniu dla dzieci 0-2 lata. Przez kilka lat współpracowałam z poznańskim Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania. Jestem autorką książki Moje dziecko się boi. Jak mogę mu pomóc. Współpracuję z czasopismem Charaktery. Jestem ekspertem z zakresu psychologii dziecka przy serii Akademia Inteligentnego Malucha.

Wiktoria Barczyk Nowak
psycholog, psychoterapeuta

Jestem magistrem psychologii i psychoterapeutką. Prowadzę psychoterapię psychodynamiczną indywidualną osób dorosłych i młodzieży, poradnictwo psychologiczne, terapię wspierającą oraz interwencję kryzysową. Prowadzę również konsultacje dla rodziców dzieci i młodzieży.
Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach studiów ukończyłam specjalność: psychologia kliniczna. Ukończyłam również studia podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Studia Podyplomowe – Seksuologia Kliniczna: opiniowanie, edukacja, terapia, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studium Terapii Dzieci i Młodzieży oraz Studium Mediacji w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Swoją pracę poddaję stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów KCP.
Zapraszam do siebie osoby dorosłe, młodzież i dzieci w sytuacji kryzysu, osoby zagubione, zmagające się z problemami emocjonalnymi, trudnościami w relacjach, zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi, z zaburzeniami osobowości i zaburzeniami psychotycznymi.

Lucyna Stobińska
terapeutka środowiskowa

Celem mojej pracy jest zapewnienie dzieciom z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi wszechstronnej pomocy oraz udzielanie wsparcia i terapii jego rodzinie. Odwiedzając podopiecznego w domu poznaję środowisko, w którym przebywa, rozpoznaję jego potrzeby, możliwości i relacje rodzinne. Planuję działania terapeutyczne oraz przygotowuję indywidualny i społeczny plan wsparcia. Motywuję do podjęcia lub kontynuowania leczenia, działam interwencyjnie w sytuacjach kryzysowych, wspomagam komunikację dziecka i rodziny z ośrodkami terapii. Realizuję zadania poprzez oddziaływania indywidualne, współpracując z wielospecjalistycznym zespołem terapeutycznym.