Gabinet medycyny estetycznej

Dr n. med. Marta Sękowska

Dr n. med. Marta Sękowska, absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2009 r. otrzymała tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej z zakresu leczenia choroby hemoroidalnej. W 2011 r. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie Chirurgii Ogólnej, a w 2014 r. tytuł specjalisty w dziedzinie Transplantologii Klinicznej.

W trakcie trwania pracy zawodowej uczestniczyła w wielu kursach oraz sympozjach naukowych krajowych oraz zagranicznych z zakresu chirurgii ogólnej, proktologii, transplantologii klinicznej oraz medycyny estetycznej i ultrasonografii.

W 2003 r. odbyła trzymiesięczny staż w Szpitalu w Maastricht w ramach Stypendium Sokrates Erasmus. W latach 2011 – 2023 pracowała na Oddziale Transplantologii i Chirurgii Ogólnej, gdzie wykonywała zabiegi z zakresu pobierania i przeszczepiania nerek, chirurgii ogólnej oraz proktologii.

W gabinecie medycyny estetycznej oferujemy Państwu:

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu +48 603 446 007 w godzinach:

  • Poniedziałek 13:00-20:00
  • Wtorek 13:00-15:00
  • Środa 13:00-15:00
  • Czwartek 13:00-20:00
  • Piątek 13:00-15:00

Certyfikaty